Su Arıtma Sistemleri


Su Arıtma Sistemleri
            İnsan vücudunun yüzde 60 ile yetmiş arası sudur. Kadın ve çocuklarda oran değişmekle birlikte, yaş değiştikçe oran da farklılık göstermektedir. En çok ihtiyaç duyulan elementler arasında bulunan su, temiz ve kaliteli anlamda tüketilmelidir. Kaliteli suya ulaşabilmek için su arıtma cihazları kullanılması önerilmektedir.

Filtre Basamakları

            İçeriğindeki filitrasyon sistemi ile sudaki zararlı maddeleri engellediği kanıtlanmıştır. Farklı katmanlardan oluşan sistem içeriğinde ilk basamak tortu, kum, yosun vb. zararlı maddelerden arındırılmasıdır. Sonraki basamaklarda kimyasal su arıtma basamaklarının uygulanması ile saflık sağlanır. Son olarak mebran filtre ile su yumuşatma sistemleri uygulanır.

Periyodik Filtre Değişimi Şart

            Su içerisinde bulunan kireç, insan vücuduna en zararlı etmenlerden biridir. Böbrek ve karaciğer problemlerine yol açan kireç, fazla alındığında ters etki gösterir. Vücuda hiç alınmaması da eksiklik gösterip farklı olumsuzluklar getirmektedir. Su artıma sistemlerinde filtrelerin değiştirilmesi çok önemlidir.

             Aylık ve yıllık değişken periyotlarda değişimi uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Bölgenizdeki suyun sertlik derecesi ve kir durumuna göre sıklığı sizin tarafınızdan belirlenmelidir. Su artıma cihazı firmalarının bu konudaki önerilerine kulak asılması ve uygulanması gerekmektedir.