Kum Filtresi, Aktif Karbon Filtresi, Tüm Cihazlarla Uyumlu Filtreler ve Aksesuarlar

Su Filtrasyon Sistemleri

_

Suyun içerisinde bulunan kireç ve bakterileri arındırarak suyun daha temiz ve içilebilir hale getirmektedir. Kirli suları filtreden geçirerek temiz su elde etmektedir. Bünyesinde barındırdığı mekanizma sayesinde suyun içerisindeki yabancı maddeleri tutmak amacıyla geliştirilen su filtrasyon sistemleri suyun içerisindeki zararlı maddeleri atmak için geliştirilen bir teknolojik alettir. Gerek kuyu sularında gerek çeşme sularında bütün kirli suların arındırılarak içilebilir hale getirmeyi amaçlanmaktadır.

  • Kum Filtresi
  • Aktif Karbon Filtresi
  • Sulama Sistemleri
  • Konaklama Tesisleri

Suyun içerisinde bulunan tortu, partikül, demir, klor gibi yabancı maddeleri tutarak suyun daha temiz ve daha kullanışlı hale getirmesini sağlamaktadır. Bu cihazlar sayesinde gerek tasarruf ederek gerek müşteri beklentilerini daha iyi karşılamak gibi birçok yönden avantaj sağlamaktadır. Özellikle çevrenin en kirli olduğu bölgelerde yoğun olarak kullanılan bir alettir. Bu sayede Alanya su filtresi sistemi sayesinde daha sağlıklı ve daha verimli müşterilerinin beklentilerini en iyi şekilde karşılamaktadır. Aynı zamanda ev ve işyerlerinde de kullanımı oldukça yaygınlaşmaya başlamaktadır.

Su Arıtma Sisteminin Avantajları ve Önemi

Hem insan sağlığı için hem de çevreye karşı daha duyarlı olmak amacıyla, atılan en önemli adımlardan bir tanesidir. Pet şişe sularını ya da damacanalardaki suların sürekli olarak kapalı alanda bulunması nedeniyle içerisinde barındırdığı bakteriyel maddelerin oranı daha fazladır. Hem musluk sularının içerisindeki yabancı maddelerin atılması hem de müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için Alanya su arıtma cihazları ile mümkün olmaktadır.

Nassa tarafından ilk çıkış amacı astronotların ve uzay bilimcilerin kullandığı bu cihazlar daha sonra da ev ve işyerlerinde de kullanılmaya başlamaktadır. Sağlıklı ve temiz sulardan faydalanmak ve çevreye karşı daha duyarlı olmak amacıyla kullanılan en etkili teknolojik alettir.

Suyun içerisindeki kireç ya da bakteriyel maddelerin hem mutfaklardaki musluk boruları hem de makinelerde ki kireçleme ve bozma oranını arttırmaktadır. Bunların önüne geçilmek amacıyla kullanılan su arıtma cihazları kullanım alanlarına göre farklılıklar göstermektedir.
Mutfağın büyüklük küçüklüğüne göre ya da makinelerde musluklarda kullanımına göre değişiklik göstermektedir.

Su Analizi ve Yumuşatma Sistemleri

İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek ve hastalıklara sebep olacak mikroorganizmaların belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Tüketicilerin sağlığını ön planda tutarak yapılan su analizi laboratuvarlarda yapılmaktadır. İçerisinde barındırdığı bakteri ve yabancı maddelerin tespit edilmesi amacıyla incelenmektedir.

Sağlıklı suların tüketicilere ulaşılması için kullanılan birçok yöntem vardır. Su yapısı gereği az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru eğilim göstermektedir. Ancak geliştirilen teknolojik gelişmelere bağlı olarak su çok yoğun ortamlardan az yoğunluk gösteren ortamlara doğru akmaktadır.

Kirli suları temiz hale getirmek için kullanılan yöntemlerden birisi olan ozmoz ilk başlarda denizdeki suları arıtmak amacıyla kullanılarak daha sonraları teknolojik gelişmelerle tüketicilerin vazgeçilmezleri arasında yerini almaktadır.

Musluk sularında kullanılan kireçli sular ile meyve sebze yada çay kahve gibi alanlar da kullanıldığı zaman suyun içinde bulunan yabancı maddeler çay kahve gibi içeceklerde insan vücuduna geçmektedir.

Geliştirilen teknoloji ile tezgah altı su arıtma cihazı sayesinde hem kullanım kolaylığı hem de daha avantajlı olması nedeniyle gün geçtikçe daha rağbet görmektedir. Çoğunlukla ev ve işyerlerinde kullanılan suların çoğunluğu içerisindeki maddeler nedeniyle sert sulardır. Fakat yumuşatma sistemleri sayesinde bu katılık oranı en aza indirilmektedir. Tüketici sağlığını olumsuz etkilediği gibi Makine ve musluklarda da kireç oranını arttırarak tıkanıklıkları arttırmaktadır.